محمود صادقی
                      فرماندار شهرستان زاوه
            
 

    .     .     .
۱۳۸۸/۰۷/۱۱

وظائف و مسؤولیتهای فرماندار - بخشدار

وظائف و مسؤولیتهای فرماندار - بخشدار
 


 
ابعاد سیاسی:
-
تبیین و ترویج سیاستهای عمومی دولت ( روشنگری)
-
فراهمآوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی وانتظامی، مصوبات مراجع قانونی ودستورالعملها.
-
تعامل با نماینده مجلس درزمینه امور سیاسی
.
-
تعامل باجریانات و گروههای سیاسی شهرستان
.
-
بینش سیاسی فرماندار ، معاون و بخشدار ( فهمودرک واندیشه سیاسی)

-
جو سیاسی شهرستان ( شناخت کافی ازمنطقه ماموریتی)
-
تعامل با شوراها درزمینه امور سیاسی .
-
عدم گرایش به جناح های قدرت درمنطقه وحفظ توازن سیاسی ( سوابق سالم سیاسی)

-
میزان شناخت و قدرت تحلیل اوضاع سیاسیمنطقه .
-
تدوین استراتژی سیاسی منطقه
.
-
مراقبت دقیق ازاوضاع سیاسی محلماموریت و انجام تصمیمات لازم براساس قوانین ومقررات مربوط
.
-
میزان تعهد وپایبندی به اصول وشعارهای مطرح شده از سوی دولت خدمتگزار
.
-
همکاری و اهتمام بانهادهای مدنی، Nero ها و انجمنهای علمی و فرهنگی
.
-
رسیدگی و اهتمام به امورجوانان
.
-
توجه به شایسته سالاری و رفع تبعیض های حزبی ومصلحتی دراین خصوص .
 ابعاداجتماعی، فرهنگی و مذهبی:
-
مردمداری و تعامل با اقشار مختلفجامعه ( جوانان – بانوان – اقلیت های قومی و مذهبی و ... )
-
تعامل با نیروهایارزشی
-
جلسات شورای اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پرورش شهرستان و بخش
-
مسائلبانوان ( توجه به نقش و جایگاه کمیسیون بانوان و ... )
-
تعامل با مراکز فرهنگی، آموزش و دانشگاهی ( ارتباط ، توسعه و گسترش)
-
نحوه برگزاری انتخابات ( مجلس،شوراهای اسلامی ، خبرگان ریاست جمهوری و ... )
-
ستادهای احیاء امر به معروف ونهی ازمنکر.
-
توجه به ورزش و اوقات فراغت
.
-
توجه به تحکیم و تعظیم شعائراسلامی ( توجه به متدینین ، کانونهای قرآن مساجد، بهاء دادن به نیروهای ارزشی)

-
شئونات رفتاری واخلاقی ( تعامل با ارباب رجوع)
-
تعامل با شوراها: ( درزمینه اجتماعی و فرهنگی)
-
تعامل با روحانیت وائمه جمعه و جماعات مساجدشهرستان.
-
مراقبت کلی دربهبود و پیشرفت امورآموزشی ، اجتماعی ، اقتصادی وبهداشت حوزه شهرستان
 ابعادامنیتی:
-
برگزاری جلسات شورای تامین ( سطح جلسات، تعداد جلسات،پیگیری مصوبات و ... )
-
برگزاری جلسات کمیسیون کارگری ( سطح جلسات ، تعدادجلسات، پیگیری مصوبات و ... )
-
تعامل با اعضای شورای تامین ( نظامی- انتظامیاطلاعاتی)
-
تعامل با دستگاه قضایی ( ارتباط دوستانه همراه با حسن سلوک بامقامات قضائی راهگشای بسیاری ازمشکلات خواهد بود و بهیچ عنوان نباید ازآن غفلتکرد.)
-
تدوین استراتژی منطقه .
-
تعامل با شوراهای اسلامی درزمینه امورامنیتی
.
-
تعامل با نماینده مجلس درزمینه امور امنیتی
.
-
هماهنگی دربرقراریحفظ نظم و امنیت عمومی ازطریق نیروهای انتظامی با استفاده از همکاری سپاه پاسداران ( برابر دستورالعمل)

-
نظارت درامور جمعیتها و احزاب وجلوگیری ازفعالیتهای مضروخلاف قانون.
-
میزان شناخت و مطالعه درقوانین و مقررات و دستورالعملهای امنیتیو
...
-
توان تامین امنیت درمقاطع حساس مثل انتخابات، نارضایتی های اجتماعی وبروز بحران و اغتشاشات .
 ابعادمدیریت و اداری:
-
شورای اداری شهرستان ( تعداد جلسات، سطحجلسات، پیگیری مصوبات و...)
-
تشکیل شوراهای قانونی ( تامین- اداری- آموزش وپرورش- کشاورزی- بهداشت و ...)
-
نظارت وهماهنگی
-
وضعیت تشکیلات وچارتسازمانی فرمانداری و بخشداریهای تابعه
-
سامان اداری فرمانداری، بخشداریها وواحدهای ذیربط.
-
تعامل بین فرماندار، معاون فرماندار و بخشداران تابعه
.
-
تعامل با شوراها درزمینه امورساماندهی ( تشکیل- مساعدت- نظارت)

-
قدرت تواناییدرایجاد ارتباط بین مردم ومسئولین
-
هماهنگ ساختن ارگانهای اداری، اجرائیونهادهای انقلاب اسلامی دراجرای سیاست عمومی دولت.
-
انجام سرکشی و بازدیدهاینوبه ای ازمناطق تحت مسئولیت ( بخش تابعه و ده گردشی)

-
مراقبت و نظارت درانجامانتخابات مجلسی و سایر انتخابات مربوط طبق قوانین و مقررات.
-
هماهنگی درانجاموظایف مربوط به امور شهرداریها و شوراهای اسلامی طبق مقررات مربوط.
 ابعادعمرانی و اقتصادی:
-
شورای برنامه ریزی ( تعدادجلسات، مصوبات،نقش فرماندار و بخشدار درشورا، توزیع اعتبارات پیگیری مصوبات و...)
-
تدویناستراتژی عمرانی منطقه ( کوتاه مدت و بلند مدت)
-
نظارت و پیگیری پروژه هایعمرانی ( منطقه ای و ملی)
-
میزان جذب اعتبارات تخصیص یافته.
-
اجرای برنامهسوم توسعه وتمهیدات برنامه های توسعه
.
-
تعامل با شوراها درزمینه امور عمرانی واقتصادی
.
-
تعامل با نماینده مجلس درزمینه امور عمرانی و اقتصادی
.
-
نظارتومراقبت درتهیه وتنظیم واجرای برنامه ها وطرحهای عمومی و عمرانی ازطریق هماهنگساختن فعالیتهای ادارات ، سازمانها دولتی وغیردولتی
.
-
نظارت ومراقبت دربهبودوپیشرفت امورعمرانی محل ونظارت برحسن جریان طرحهای مربوط وهمچنین نحوه تقسیماعتبارات طرحهای عمرانی با درنظر گرفتن اولویت ها
.
-
نظارت ومراقبت درپیشبردامور کشاورزی، بهبود وضع کشاورزان وهمچنین گسترش اموردامداری و دامپروی و توزیع بذرو علوفه با همکاری مسئولین مربوط
.
-
تهیه وجمع آوری اطلاعات و آمارهای لازمدرمورد استعدادهای بالقوه و باالفعل شهرستان و بخش
.
-
نحوه کنترل وبرخورد باساخت و سازهای غیرمجاز.- راهبردها واثر مدیریت براوضاع عمومی.
 نمونهوظائف و مسئولیتها:
-
جایگاه دولت و حکومت اسلامی درسطح منطقه .
-
جایگاه ونقش فرماندار بعنوان نماینده عالی دولت درشهرستان
.
-
جایگاه ونقشبخشدار بعنوان نماینده عالی دولت دربخش
.
-
ساختارهای محیط اجتماعی ومجموعهمقتضیات و شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان
.
-
ریشه یابی مشکلاتوایجاد تعادل درتوزیع امکانات اشتغالزایی
.
-
راه کارهای رویارویی با چالش ها ومتغیرهای منطقه براساس ضرورت ها و ایجاد بسترهای مناسب ومطلوب جهت اجرای برنامه هایاقتصادی
.
-
هدایت منطقه بسوی اهداف توسعه ای ودامن زدن به رشد و پویان
.
-
سازماندهی خطوط سیاست ها دربخش ها
.
-
راه کارهای کاهش بارمالی دولت
.
-
توجهویژه به زیر ساخت ها وزیربناها
.
-
افزایش قابلیت ها وکارآیی دستگاههایدولتی
.
-
اجرای سیاست های کلان با استفاده ازمشارکت های بخش دولتیوغیردولتی
.
-
ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم
.
-
جلب اعتماد ورضایت عمومی
.
-
عدم ترک محل خدمت
.
-
رعایت اصل سلسله مراتب اداری.
 منبع :
تعداد بازدیدها : ۹۹۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۲۲۵
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳۵ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۸۶ نفر
کل بازدیدکنندگان ۴۱۷۱۰۰ نفر
تعداد کاربران مهمان ۳۸ نفر
آماربازدیدکنندگان