فرماندار شهرستان زاوه
       مهدی زارعی        

    .     .     .
۱۳۹۲/۱۱/۱۶

بخش مركزي

بخش مركزي

جمعيت براساس سرشماري 1390
روستا خانوار جمعيت بخش
دهنو
145
499
مركزي
زاوه
512
1809
مركزي
صبي
62
198
مركزي
ارداب
3
8
مركزي
تلخي
106
370
مركزي
حصار
23
75
مركزي
دروك پائين
18
71
مركزي
سياه سنگ
73
302
مركزي
ميراباد
81
298
مركزي
نيازاباد
61
200
مركزي
شهن اباد
546
1875
مركزي
قلعه ني
364
1280
مركزي
كلاته سيد
18
63
مركزي
كنگ سفلي
223
703
مركزي
كنگ عليا
153
540
مركزي
كنگ زيتون
7
21
مركزي
سرخي
18
36
مركزي
گوجي
68
188
مركزي
مرجانه
17
53
مركزي
عنبرسرا
231
876
مركزي
كاريزبالا
181
550
مركزي
گلسرا
309
1064
مركزي
كاريزك ناگهاني
849
3144
مركزي
مباركه
1
6
مركزي
نصراباد
83
258
مركزي
اسماعيل اباد
72
243
مركزي
حاجي اباد
334
1170
مركزي
حسين اباد
35
118
مركزي
حفيظاباد
27
92
مركزي
نوراباد
28
117
مركزي
كلاته زنگنه
208
859
مركزي
پاگدار
57
117
مركزي
پطرو
437
1576
مركزي
حشمت اباد
158
545
مركزي
مرغزار
910
3532
مركزي
صفي اباد
1197
4598
مركزي
سعداباد
181
581
مركزي
علي اباد
380
1275
مركزي
بقيع
39
131
مركزي
شستان عليا
25
78
مركزي
شيرخون
48
157
مركزي
كاريزگلي
46
164
مركزي
برزو
184
724
مركزي
پاقلعه
70
264
مركزي
چاقه بلوچها
69
254
مركزي

«مهدوی»


سرپرست بخشداری مركزي
منبع :
تعداد بازدیدها : ۶۸۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان